PRODUKTY
 

Interzone 954
Zmodyfikowany epoksyd

OPIS PRODUKTU: Broszura informacyjna

Dwuskładnikowa farba ze zmodyfikowanego epoksydu, o niskiej zawartości lotnych związków organicznych i wysokiej zawartości części stałych, stosowana jako jednowarstwowo nakładana powłoka, stanowiąca długotrwałą barierę antykorozyjną. Proces utwardzania jest kontynuowany nawet w zanurzeniu w wodzie. Farbę cechuje doskonała współpraca z ochroną katodową.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Pierwotnie opracowana jako środek do konserwacji stosowany w budownictwie morskim w strefie zmiennego oraz pełnego zanurzenia. Proces utwardzania nie zostaje przerwany i dlatego produkt ten nadaje się doskonale do warunków występowania pływów i gwałtownego falowania. Farbę można nanosić na powierzchnię lekko wilgotną i powtórnie utlenioną. Interzone 954 znalazł szerokie zastosowanie wśród obiektów, znajdujących się w różnorodnych środowiskach o wysokim czynniku korozyjności, łącznie z zakładami chemicznymi, przemysłu celulozowo-papierniczego, w konstrukcjach nabrzeży i bram śluzowych.

Przy zastosowaniu kombinacji z odpowiednim kruszywem, środek może służyć jako jeden z elementów pokładowego systemu przeciwpoślizgowego.

 
APROBATY TECHNICZNE:

Aprobata IBDiM Nr AT/2002-04-1341

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Broszura informacyjna
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • EAA 904 - Interzone 954 Ultra Deep Base
 • EAA 934 - Interzone 954 Light Base CS
 • EAA 951 - Interzone 954 Grey Base
 • EAA 954 - Interzone 954 Curing Agent
 • EAA 956 - Interzone 954 International Oragne Base
 • EAA 957 - Interzone 954 Yellow Part A
 • EAA 959 - Interzone 954 Black Part A
 • EAA 964 - Interzone 954 Part B
 • EAE 589 - Interzone 954 Emerald Green Part A
 • EAF 684 - Interzone 954 Surf Grey Part A
 • EAG 135 - Interzone 954 Golden Yellow Part A
 • EAZ 000 - Interzone 954 White Base