PRODUKTY
 

Interzone 505
Epoksyd z płytkami szklanymi

OPIS PRODUKTU:

Epoksydowa farba podkładowa, grubowarstwowa, stosowana również jako pośrednia lub wykończeniowa, o niskiej zawartości lotnych związków organicznych i wysokiej zawartości części stałych, zbrojona odpornymi chemicznie płytkami szkła o formie pozwalającej na wysoką trwałość i odporność korozyjną.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczenia podłoża konstrukcji stalowych, przeznaczonych do pozostawania w środowisku korozyjnym, jak np strefa zmiennego zanurzenia konstrukcji morskich, podpokłady, pokłady i powierzchnie powyżej poziomu wody, konstrukcje palowe, zakłady przemysłu celulozowo - papierniczego, mosty i zakłady chemiczne.

Stosowana w celu zapewnienia doskonałej, długoterminowej ochrony antykorozyjnej i przeciwdziałania ścieraniu powierzchni konstrukcji nowobudowanych i poddawanych konserwacji.

Przy zastosowaniu w kombinacji z odpowiednim kruszywem, środek może służyć jako jeden z elementów pokładowego systemu przeciwpoślizgowego.

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • EGA 866 - Interzone 505 Yellow Part A
 • EGA 870 - Interzone 505 Epoxy Gl. Flake Off White Base
 • EGA 874 - Interzone 505 BS 4800 04C39
 • EGA 875 - Interzone 505 Light Grey Part A
 • EGA 878 - Interzone 505 Epoxy Gl. Flake Yellow Base
 • EGA 885 - Interzone 505 Epoxy Glass Flake C/Agent