PRODUKTY
 

Intertherm 891
Olejno-żywiczna z aluminium

OPIS PRODUKTU:

Farba temperaturoodporna ogólnego stosowania, produkowana na bazie schnących na powietrzu żywic olejnych, pigmentowana płatkami aluminium.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako powłoka temperaturoodporna ogólnego użytku na budowie lub jako powłoka konserwacyjna w przemyśle, do krycia konstrukcji stalowych pozostających w temperaturze otoczenia a także w wysokich temperaturach, sięgających 315°C (600°F), w okolicznościach, gdy wymagane jest stosowanie oszczędnościowego wykończenia aluminiowego.

Farba nadaje się do pokrywania urządzeń technologicznych wszystkich rodzajów obiektów łącznie z rafineriami, konstrukcjami morskimi, elektrowniami, zakładami petrochemicznymi i chemicznymi.

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • HTA 002 - Intertherm 891 Aluminium