PRODUKTY
 

Intertherm 50
Aluminiowa silikonowa

OPIS PRODUKTU: Broszura informacyjna

Farba aluminiowa oparta na zmodyfikowanym medium silikonowym. odporna na wysoką temperaturę.

Możliwe nakładanie wielu powłok bez grzania pomiędzy poszczególnymi warstwami.

Zgodna z normą BS5493:CP7.

Zgodna ze specyfikacją Shell VI (h).

Zgodna ze specyfikacją British Gas PA9/PA10.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Farba odporna na temperaturę.

Do ochrony powierzchni stali poddanych temperaturze do 540°C.

Do nakładania na farby krzemianowo-cynkowe lub bezpośrednio na śrutowaną stal.

Do stosowania na ręcznie przygotowaną stal (max. 400°C).

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Broszura informacyjna
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • HTA 097 - Intertherm 50 Finish Aluminium
 • HTA 099 - Intertherm 50 Black