PRODUKTY
 

Intertherm 50
Aluminiowa silikonowa

OPIS PRODUKTU: Broszura informacyjna

Farba aluminiowa oparta na zmodyfikowanym medium silikonowym. odporna na wysok± temperaturę.

Możliwe nakładanie wielu powłok bez grzania pomiędzy poszczególnymi warstwami.

Zgodna z norm± BS5493:CP7.

Zgodna ze specyfikacj± Shell VI (h).

Zgodna ze specyfikacj± British Gas PA9/PA10.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Farba odporna na temperaturę.

Do ochrony powierzchni stali poddanych temperaturze do 540°C.

Do nakładania na farby krzemianowo-cynkowe lub bezpo¶rednio na ¶rutowan± stal.

Do stosowania na ręcznie przygotowan± stal (max. 400°C).

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Broszura informacyjna
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • HTA 097 - Intertherm 50 Finish Aluminium
 • HTA 099 - Intertherm 50 Black