PRODUKTY
 

Interplus 256
Epoksyd tolerujący gorzej przygotowane powierzchnie

OPIS PRODUKTU: Broszura informacyjna

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy o niskiej zawartości związków lotnych, grubopowłokowy, wewnętrznie plastyfikowany, tolerujący gorzej przygotowaną powierzchnię.Pigmentowany aluminium i blaszkowatym tlenkiem żelaza, co zwiększa jego odporność na korozję.

Preparat reprezentuje drugą generację technologii produktów tolerancyjnych dla stopnia przygotowania podłoża do malowania.Własności preparatu umożliwiają nakładanie i uzyskanie optymalnych parametrów powłoki w szerokim zakresie temperatur otoczenia.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

To wysokiej jakości przemysłowy podkład, nadający się do stosowania na różnorodnych podłożach, łącznie z ręcznie czy za pomocą elektronarzędzi oczyszczaną powierzchnią stali, pokrytą rdzą nalotową.

Interplus 256 jest środkiem szczególnie przydatnym w przy konserwacji konstrukcji morskich i obiektów, narażonych na działanie agresywnego środowiska, takich jak rafinerie ropy, budowle przybrzeżne, zakłady przemysłu celulozowo-papierniczego czy mosty, gdzie nie jest możliwe przeprowadzanie czyszczenia powierzchni metodą strumieniowo- ścierną na sucho.

Doskonały w użyciu przy czyszczenia podłoża metodą strumieniowo- ścierną na mokro oraz strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem a także jako podkład nakładany w pracach konserwacyjnych na powierzchnie pokryte rdzą nalotową.

 
APROBATY TECHNICZNE:

Aprobata IBDiM Nr AT/2002-04-1341

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Broszura informacyjna
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • EPA 256 - Interplus 256 Aluminium Part A
 • EPA 257 - Interplus 256 Part B
 • EPA 342 - Interplus 256 Aluminium Pink Part A
 • EPA 343 - Interplus 256 Aluminium Part A
 • EPA 344 - Interplus 256 Part B
 • EPA 345 - Interplus 256 Tropical Part B