PRODUKTY
 

Interline 955
Ester winylu

OPIS PRODUKTU: Broszura informacyjna

Farba przeznaczona do malowania wykładzin zbiorników i do jednostek pływających, jak i w tych miejscach gdzie występuje możliwość częstego kontaktu z agresywnym środowiskiem chemicznym.

Idealna na powierzchnie mające częsty kontakt z kwasami, np. w zakładach celulozowych i papierniczych, na terenach odsiarczania w elektrociepłowniach, hutach i zakładach chemicznych.

Interline 955 jest przeznaczony do stosowania w zbiornikach w których mają być magazynowane kwasy przy temperaturach dochodzących do 90°C.

Na powierzchnie, gdzie suche temperatury mogą dochodzić do 160 °C, np. przy zabezpieczaniu kanałów odprowadzających spaliny powstałe w wyniku odsiarczania.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Dwuskładnikowy, o podwyższonej wytrzymałości ester winylu wzmacniany płatkami szklanymi, zwiększającymi odporność chemiczną i mechaniczną.

Uniwersalna, łatwa w stosowaniu powłoka sprawdzająca się w sytuacjach gdzie używany jest jedynie bezpowietrzny sprzęt aplikacyjny do nakładania powłok jednoskładnikowych.

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Broszura informacyjna
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • TEA 075 - Interline 955 Inhibitor
 • TEA 150 - Interline 955 Curing Agent
 • TEA 600 - Interline 955 White Base
 • TEA 603 - Interline 955 Buff Base