PRODUKTY
 

Intergard 345
Epoksyd

OPIS PRODUKTU: Broszura informacyjna

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy szybkowiążący, o niskiej zawartości lotnych związków organicznych i wysokiej zawartości części stałych, z antykorozyjną pigmentacją fosforanem cynku, stosowany również jako farba wykończeniowa.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako jedno lub dwu warstwowy podkład lub farba wykończeniowa lub też pośrednia, nakładana na zalecane antykorozyjne farby gruntujące.

Intergard 345 daje możliwość zastosowania antykorozyjnej bariery ochronnej, odpornej zarówno na działanie oparów i wycieków chemicznych jak i dobrej odporności na ścieranie.

Doskonały do użycia w środowiskach o umiarkowanej korozyjności oraz w okolicznościach, gdy konieczne jest szybkie wiązanie podkładu i pokrycie kolejną warstwą w krótkim czasie.

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Broszura informacyjna
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • AAA 046 - Intergard 345 Part B
 • AAA 100 - Intergard 345 Deep Base Part A
 • AAA 130 - Intergard 345 Light Base Part A
 • AAA 150 - Intergard 345 Yellow Base Part A
 • AAD 704 - Intergard 345 RAL 7035 Part A