PRODUKTY
 

Interfine 979
Polisiloksan

OPIS PRODUKTU: Broszura informacyjna

Opatentowany (US 6,281,321 i EP 0 941290), wysokiej jakości, dwuskładnikowy o wysokiej zawartości części stałych nawierzchniowy produkt nieorganiczny hybrydowy. Produkt zgodny jest z wszystkimi aktualnymi regulacjami dotyczącymi uwalnianych lotnych związków organicznych VOC . Nie zawiera izocjanianów.

Interfine 979 wykazuje znacząco wyższą odporność na utratę koloru i połysku niż tradycyjne poliuretany, jak również wykazuje wzrost tych wartości w stosunku do polisiloksanów pierwszej generacji (modyfikacje epoksydowo-polisiloksanowe).

Interfine 979 wykazuje w stosunku do technologii epoksydowych te same właściwości antykorozyjne oraz lepsze właściwości mechaniczne.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Inerfine 979 jest częścią sztandarowych systemów polisiloksanowych. Zadaniem jego jest długoterminowe zabezpieczanie przed utratą koloru i połysku oraz przedłużenie okresu do pierwszego remontu, szczególnie jeśli jest częścią systemu antykorozyjnego wysokiej jakości. Interfine 979 zaprojektowany jest dla sektora rynku, w którym bardzo ważne jest wrażenie estetyczne oraz wymagany jest wysoki sandard kosmetyczny np. mosty, konstrukcje pracujące w środowisku przybrzeżnym, zbiorniki paliwowe, konstrukcje budownictwa i infrastruktury gdzie kluczowym elementem jest wysoki standard.

Podwójna korzyść płynąca z zastosowania Interfine 979 czyli zabezpieczenie antykorozyjne, wysoka estetyka i żywotność oznacza że, produkt dostarcza podobnych właściwości barierowych jak tradycyjna powłoka międzywarstwowa. Pozwala to na redukcję ilości powłok w stosunku do systemu tradycyjnego o podobnej jakości, przez co przyspiesza cykl produkcji i oszczędza na kosztach aplikacji.

 
APROBATY TECHNICZNE:

Aprobata IBDiM Nr AT/2002-04-1331
Aprobata IBDiM Nr AT/2002-04-1342

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Broszura informacyjna
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • GMA 979 - Interfine 979 Quality Control C/A
 • SYA 046 - Interfine 979 Part B
 • SYA 056 - Interfine 979 Part B
 • SYA 100 - Interfine 979 Deep Base Part A
 • SYA 120 - Interfine 979 Medium Base Part A
 • SYA 130 - Interfine 979 Light Base Part A
 • SYA 140 - Interfine 979 Ultra Light Base Part A
 • SYA 150 - Interfine 979 Yellow Base Part A
 • SYA 160 - Interfine 979 Red Base Part A
 • SYA 170 - Interfine 979 Blue Base Part A
 • SYB 000 - Interfine 979 White Part A
 • SYE 017 - Interfine 979 Grey White Part A
 • SYF 684 - Interfine 979 Syrf Grey Part A
 • SYS 095 - Interfine 979 RAL 1018 Part A
 • SYX N44 - Interfine 979 Bridge Grey Part A