PRODUKTY
 

Interfine 629 HS
Zmodyfikowany akryl

OPIS PRODUKTU: Broszura informacyjna

Wysokiej jakości dwuskładnikowa farba wykończeniowa, akrylowa sieciująca, o niskiej zawartości organicznych związków lotnych, niezawierająca izocyjanianu i charakteryzująca się znaczną trwałością koloru i połysku.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako powłoka wykończeniowa, przeznaczona dla nowo budowanych obiektów jak i do celów konserwacyjnych. Polecana szczególnie dla tych konstrukcji, których otaczające środowisko wykazuje cechy agresywne o zróżnicowanym charakterze: morskich budowli hydrotechnicznych, urządzeń petrochemicznych, mostów, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego czy elektrowni.

Może być wykorzystana na placu budowy i w zakładzie, doskonała w sytuacji, gdy przepisy zabraniają stosowania izocjanianu i wprowadzają ograniczenia w stosowaniu rozpuszczalników.

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Broszura informacyjna
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • HYA 150 - Interfine 629 HS Yellow Base Part A
 • HYB 000 - Interfine 629 HS Finish White Base
 • HYZ 684 - Interfine 629 HS Light Grey Base