PRODUKTY
 

Intercure 200 HS
Epoksyd

OPIS PRODUKTU: Broszura informacyjna

Dwuskadnikowa podkładowa farba epoksydowa, z fosforanem cynku i blaszkowatym tlenkiem żelaza, o niskiej zawartości lotnych związków organicznych i wysokiej zawartości części stałych. Tworzy doskonałą powłoką barierową o niskiej temperaturze utwardzania i własnościach, które umożliwiają pokrywanie jej powłoką nawierzchniową po krótkim czasie.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczenia podłoża konstrukcji stalowych, przeznaczonych do bardzo różnorodnych środowisk np budowle morskie, budynki o charakterze przemysłowym, zakłady petrochemiczne, zakłady przemysłu celulozowo - papierniczego, mosty i elektrownie.

Po 7 godzinach, w większości warunków klimatycznych nadaje się do przykrycia powłoką nawierzchniową, pozwalając na przyspieszenie produkcji i zwiększając wydajność warsztatów.

Jej właściwości umożliwiają szybkie utwardzanie powłoki nawet w niskich temperaturach, w których często zachodzi konieczność wykonywania prac konserwacyjnych.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Broszura informacyjna
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • EPA 201 - Intercure 200 HS Primer Red Base