PRODUKTY
 

Intercure 200
Epoksyd szybko utwardzalny

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy pigmentowany fosforanem cynku i blaszkowatym tlenkiem żelaza. Formułowany według zastrzeżonej technologii pozwalającej na szybkie utwardzanie i możliwość przemalowywania nawet w niskich temperaturach.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do stosowania jako podkład szerokiej gamie agresywnych środowisk takich jak instalacje przybrzeżne, zakłady chemiczne, petrochemiczne, celulozowopapiernicze, elektrownie oraz mosty.

Możliwość przemalowywania po 3 godzinach w większości warunków klimatycznych pozwala na przyspieszenie cyklu produkcyjnego.

Odpowiedni do zastosowania w remontach starych konstrukcji w terenie skraca okres przestoju.

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych:
 • EPA 212 - Intercure 200 Grey Part A
 • EPA 213 - Intercure 200 Primer Buff Base
 • EPA 214 - Intercure 200 Primer Red Base
 • EPA 240 - Intercure 200 Curing Agent