PRODUKTY
 

Interchar 404
Farba pęczniejąca

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowa rozpuszczalnikowa farba pęczniejąca o wysokiej zawartości części stałych niezależnie testowana przez akredytowane laboratoria w celu oceny właściwości ogniochronnych na konstrukcjach stalowych zgodnie z wymogami European Standard ENV 13881-4.

 
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczenia ogniochronnego belek, słupów i profili zamkniętych.

Z uwagi na szybkie schnięcie i krótki czas do nakładania następnej warstwy Interchar 404 jest odpowiedni do aplikacji w wytwórniach konstrukcji stalowych i może być stosowany na szereg aprobowanych systemów gruntujących.

 
APROBATY TECHNICZNE:

Aprobata ITB Nr AT-15-7149/2006
Certyfikat zgodności Nr ITB-1534/W

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Dokumenty w formacie Adobe Acrobat.

Karta katalogowa