OLICON sp. z o.o., ul. Budowlanych 23, 80-298 Gdańsk ~ Farby morskie i przemysłowe ~ Sekretariat: (0 58) 76 10 100, Biuro handlowe: (0 58) 76 10 129
Powrót na stronę główną       Katalog produktów Aprobaty techniczne Kontakt
APROBATY
Aprobaty IBDiM
  Aprobaty techniczne

Posiadamy aprobaty techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na systemy powłokowe do zabezpieczenia antykorozyjnego: nowych i poddawanych renowacji stalowych konstrukcji mostowych i powierzchni stalowych konstrukcji mostowych oczyszczonych do stopnia Sa 2.5 oraz na systemy antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni stalowych konstrukcji mostowych natryskiwanych cieplnie cynkiem lub cynkowanych zanurzeniowo.

Pierwsza aprobata obejmuje np. cztery systemy przeznaczone na lepiej lub gorzej oczyszczone ze starych powłok malarskich powierzchnie stalowe, zamknięte lub otwarte, narażone na ciągłe lub okresowe zanurzanie. W zależności od zastosowania oferujemy odpowiedni rodzaj farby stosowanej jako powłoka gruntująca (miejscowo), międzywarstwowa i nawierzchniowa. Oczywiście różnią się one właściwościami i grubością.

Mamy róznież aprobaty Instytutu Techniki Budowalnej na zestawy malarskie przeznaczone do antykorozyjnego zabezpieczenia elementów konstrukcji budowlanych znajdujących się w środowiskach o agresywności korozyjnej B, L, U, C i W wg normy PN-71/H-04651. W wyniku postępowania akceptacyjnego dokonanego w ITB stwierdzono przydatność oferowanych przez nas systemów do stosowania w budownictwie, w celu antykorozyjnego zabezpieczenia elementów stalowych konstrukcji budowlanych.