APROBATY
Aprobaty ITB
  Wyświetl na całym ekranie

Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2002-04-1342

Systemy antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni stalowych konstrukcji mostowych natryskiwanych cieplnie cynkiem, lub cynkowanych zanurzeniowo INTERNATIONAL 3.

W skład systemów wchodzą powłoki z następujących farb: Intergard 269, Intergard 405, Intergard 475 HS, Intercure 420, Interthane 990, Interfine 979. Farby należy stosować w dwóch systemach powłokowych.

System I
 • powłoka uszczelniająca z farby Intergard 405 o grubości od 25 µm do 40 µm, lub z farby Intergard 269 o grubości 40 µm,
 • powłoka międzywarstwowa z farby Intergard 475 HS, lub Intercure 420 o grubości od 120 µm do 150 µm,
 • powłoka nawierzchniowa z farby Interthane 990, lub z farby Interthane 870 o grubości od 50 µm do 60 µm.

System II
 • powłoka uszczelniająca z farby Intergard 405 o grubości od 25 µm do 40 µm, lub z farby Intergard 269 o grubości 40 µm,
 • powłoka nawierzchniowa z farby Interfine 979 o grubości od 120 µm do 200 µm.