APROBATY
Aprobaty ITB
  Wyświetl na całym ekranie

Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2002-04-1341

Systemy powłokowe do zabezpieczenia antykorozyjnego nowych i poddawanych renowacji stalowych konstrukcji mostowych INTERNATIONAL 1

W skład systemów wchodzą powłoki z następujących farb: Interplus 256, Interplus 770, Interthane 870, Interthane 990, Interseal 670 HS, Interzone 954. Farby należy stosować w czterech systemach powłokowych.

System I
Przeznaczony na powierzchnie stalowe po usunięciu słabo przyczepnych starych powłok malarskich, stopień przygotowania co najmniej Sa2, St3, Psa2, PSt3:
 • powłoka gruntująca (miejscowo) z farby Interplus 256 o grubości od 75 µm do 125 µm (stosować jedynie w miejscach, w których w skutek usunięcia starych powłok odałonięto powierzchnię metalu),
 • powłoka międzywarstwowa z farby Interplus 770 o grubości od 75 µm do 200 µm,
 • powłoka nawierzchniowa z farby Interthane 990, lub z farby Interthane 870 o grubości od 50 µm do 60 µm.

System II
Przeznaczony na powierzchnie stalowe po całkowitym usunięciu starych powłok malarskich, lub w przypadku pozostawienia dobrze przyczepnych powłok epoksydowych, stopień przygotowania co najmniej Sa2, St3, Psa2, PSt3:
 • powłoka gruntująca z farby Interseal 670 HS o grubości od 100 µm do 200 µm,
 • powłoka międzywarstwowa z farby Interseal 670 HS o grubości od 100 µm do 200 µm,
 • powłoka nawierzchniowa z farby Interthane 990, lub z farby Interthane 870 o grubości od 50 µm do 60 µm.

System III
Przeznaczony na powierzchnie stalowe zamknięte lub otwarte koryt, skrzynek, lub innych elementów, narażonych na ciągłe lub okresowe zanurzanie, nie narażone na wpływ światła słonecznego, stopień przygotowania co najmniej Sa2.5:
 • powłoka z dwóch do pięciu powłok farby Interzone 954 o łącznej grubości od 200 µm do 500 µm,

System IV
Przeznaczony na powierzchnie stalowe zamknięte lub otwarte koryt, skrzynek, lub innych elementów, narażonych na ciągłe lub okresowe zanurzenie, stopień przygotowania co najmniej Sa2, St3, PSa2, PSt3:
 • powłoka z dwóch do pięciu powłok farby Interzone 954 o łącznej grubości od 200 µm do 500 µm,
 • powłoka nawierzchniowa z farby Interthane 990, lub z farby Interthane 870 o grubości od 50 µm do 60 µm.