APROBATY
Aprobaty ITB
  Wyświetl na całym ekranie

Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2002-04-1331

Systemy powłokowe do antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni stalowych konstrukcji mostowych oczyszczonych do stopnia Sa 2.5 INTERNATIONAL 2.

W skład systemów wchodzą powłoki z następujących farb: Interzinc 52, Interzinc 22, Intergard 405, Intergard 269, Intergard 475 HS, Intercure 420, Interthane 990, Interseal 670 HS, Interthane 870, Interfine 979. Farby należy stosować w czterech systemach powłokowych.

System I
 • powłoka gruntująca z farby Interzinc 52 o grubości od 50 µm do 80 µm,
 • powłoka międzywarstwowa z farby Intergard 475 HS lub Intercure 420 (w okresie zimowym), lub Interseal 670 HS o grubości 100 µm do 200 µm,
 • powłoka nawierzchniowa z farby Interthane 990 lub z farby Interthane 870 o grubości od 50 µm do 60 µm.

System II
 • powłoka gruntująca z farby Interzinc 22 o grubości od 75 µm do 80 µm,
 • powłoka uszczelniająca z farby Intergard 405 o grubości od 25 µm do 40 µm, lub z farby Intergard 269 o grubości 40 µm,
 • powłoka międzywarstwowa z farby Intergard 475 HS, lub Intercure 420 ( w okresie zimowym), lub Interseal 670 HS o grubości od 100 µm do 200 µm,
 • powłoka nawierzchniowa z farby Interthane 990, lub z farby Interthane 870 o grubości od 50 µm do 60 µm.

System III
 • powłoka gruntująca z farby Interzinc 52 o grubości od 50 µm do 80 µm,
 • powłoka nawierzchniowa z farby Interfine 979 od grubości od 120 µm do 200 µm.

System IV
 • powłoka gruntująca z farby Interzinc 22 o grubości od 75 µm do 80 µm,
 • powłoka uszczelniająca z farby Intergard 405 o grubości od 25 µm do 40 µm, lub z farby Intergard 269 o grubości 40 µm,
 • powłoka nawierzchniowa z farby Iinterfine 979 o grubości od 120 µm do 200 µm.